två cirklar

sid 3

Två Cirklar

Återgivningar 1-2

Duon "Två Cirklar" aktualiserar en sedan 1999 pågående kontinuerlig improvisation, en fortsättning och ett återgivande av ett visst "konstituerande" tidsförlopp i samband med ett åskväder vid st. olofsholm på gotlands nordöstra sida…Två Cirklar (two circles)

Återgivningar 1-2 (reproductions 1-2)

Since 1999 the duo ”Två Cirklar” is actualizing a continuously ongoing improvisation, a continuation and a reproduction from a specific ”constituent” time course associated to a thunderstorm in st.olofsholm at the northeastern side of the island gotland…

Då den första sträckan klingat ut förstod vi att vi var framme vid randen av det område vi sökt. Lite förvånade över vad vi funnit och naturligtvis inte på det klara med vad det till fullo skulle innebära. Enligt våra intuitiva antaganden kunde det vara ljud men vi anade redan då att förmodligen, innehöll ett uns av ämnet, variationer i det oändliga som vi naturligtvis inte, varken kunde eller kan överblicka. 

Thommy Wahlström            Pål Stenqvist

soprano saxophone           drums